QC-VET: Kvalitet Kultur I Yrkesutbildning

QC-VET VERKTYG

Inom kontexten för QC-VET-projektet har fyra individuella verktyg utvecklats för att stötta VET-personalens motivation och engagemang i att implementera kvalitetsinitiativ i VET-institut/organisationer.  

Vem är de till för?

Dessa online-verktyg riktar sig mot tillhandahållare av yrkesutbildning (VET), som syftar till att motivera och engagera VET-utbildare och administrativ personal i att implementera kvalitetsinitiativ.   

Hur kan dessa verktyg hjälpa mig?

VET-tillhandahållarna kommer att få en uppsättning verktyg som kan användas för att utvärdera nivån på personalens engagemang och upprätthållande av specifika kvalitetsindikatorer och specifika riktlinjer som ger VET-tillhandahållarna specifika sätt för att förbättra kvalitetssäkringssystemen i enlighet med EQAVET (den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning).

VERKTYGEN – EN FÖRSTA ANBLICK!

Quick Scan QA

Ett användarvänligt självbedömningsverktyg som stöttar VET-tillhandahållarna att bedöma nivån för kvalitetskultur i deras institut/organisation på 16 olika uppmärksamhetsområden. Få resultaten för de olika dimensionerna i ett lättförståeligt spindelnätsdiagram som stöttas av riktlinjerna.

Arbeta mot EQAVET

Praktiska kvalitetssäkringsriktlinjer i enlighet med EQAVET-cykeln som ger lösningar för ledningar inom VET att övervinna utmaningarna för kvalitetsinitiativ.

Personalen
gagemang

Ett snabbt och enkelt självbedömningsverktyg som stöttar VET-tillhandahållarna i att bedöma engagemangsnivån för lärar- och administrationspersonal i QA-initiativ tillsammans med bästa praxis.

Quick Scan APL

Ett användarvänligt online-självbedömningsverktyg som stöttar VET-tillhandahållarna i att bedöma nivån på kvalitetskulturen i APL-programmen för 12 olika uppmärksamhetsområden. Få resultaten av de olika dimensionerna i ett lättförståeligt spindelnätsdiagram som stöttas av riktlinjerna.

Detta är det som “Promoting quality culture in VET”-projektet syftar till!

Projektets övergripande mål är att stödja yrkesutbildningsledarskap i att motivera och engagera anställda inom yrkesutbildning i att genomföra kvalitetsinitiativ vid yrkesinriktade institutioner genom att förbättra tidigare utarbetade riktlinjer.
Dessa riktlinjer främjar lärarnas engagemang och motivation avseende kvalitetsinitiativ i fyra olika faser av kvalitetscykeln (planering, genomförande, utvärdering och granskning). Riktlinjerna kommer att utvecklas utifrån EQAVETs kvalitetscykel i en interaktiv form på fem olika språk. Riktlinjerna kompletteras med bästa praxis, praktiska råd och exempel.
Projektets effekter kommer att vara:
  1. att bemyndiga lärare med avseende på kvalitetsinitiativ inom yrkesorganisationer,
  2. att möjliggöra för yrkesorganisationer att övervinna de nuvarande hindren rörande utnyttjande av utvärderingsresultat för QA-initiativ i sina gransknings- och förbättringsprocesser,
  3. att underlätta EQAVETs arbete i att övervaka effekterna av kvalitetsmodellerna och indikatorerna i yrkesorganisationerna på EU-nivå.

Låter det bekant?

Många satsningar för att uppnå kvalitet inom yrkesutbildning har ägt rum tidigare. QC-VET-projektets innovativa karaktär är utarbetandet av riktlinjer enligt EQAVETs kvalitetscykel (planering, genomförande, utvärdering och granskning) som kompletteras med praktiska bästa praxis och checklistor. Det här kommer att:
  • Främja ytterligare motivation och engagemang hos lärare i kvalitetsinitiativ,
  • Sätta igång lärarnas aktiva deltagande inom granskning och planering för förbättring av yrkesutbildningsverksamheten,
  • Främja en gemensam vision om yrkesutbildning och kvalitetsuppfattning inom yrkesinriktade institutioner, och
  • Främja EQAVET som en gemensam europeisk plattform för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning, eftersom riktlinjerna kommer att baseras på EQAVETS kvalitetscykel, indikatorer och deskriptorer.

Please publish modules in offcanvas position.