Quick Scan QA

Quick Scan QA

Quick Scan består av fyra (4) tematiska grupper (teman).

  1. Vision och policy
  2. Organisation
  3. Studerande
  4. Undervisning

Varje tema är uppdelat i fyra olika (totalt 16 uppmärksamhetsområden).

Hur du fyller i Quick Scan QA

Tänk på! Dina svar kommer inte att sparas på något sätt som gör dem spårbara!

Innan du fortsätter, välj ut från nedanstående uppmärksamhetsområden minst 5 områden du är intresserad av för att köra Quick Scan. Du kan också välja standardalternativet. I sådana fall klickar du på knappen VÄLJ ALLA och Quick Scan täcker då ALLA uppmärksamhetsområden. Att fullborda testet på det sistnämnda sättet tar omkring 20 minuter.


Välj uppmärksamhetsområden

Välj ut de uppmärksamhetsområden du vill besvara (minst 5 st.)
Tema Vision och Policy


Sättet på vilket organisationens ledarskap skapar villkoren för en kvalitetskultur och kontinuerlig förbättring

Sättet på vilket arrangemang görs för att skapa engagemang och involverande för institutets policy

Sättet på vilket institutet ser till att säkerställa lika möjligheter och ett inkluderande klimat

Sättet på vilket institutet är aktivt engagerat i att förebygga avhopp

Tema Organisation


Sättet på vilket institutet hanterar feedbackinformation för att behandla sitt ansvar och uppnå sin mission och mål

Sättet på vilket institutet hanterar kompetens, färdigheter och ambitioner hos lärarpersonalen

Sättet på vilket institutet hanterar arbetsgivarengagemanget för att uppnå sin mission och sina mål, samt skapar en attraktiv och uppdaterad utbildning

Sättet på vilket examineringen eller certifieringen värderas av olika intressenter, speciellt arbetsgivare och studerande

Tema Studerande


Sättet på vilket institutet förbereder de studerande för att göra ett lämpligt val innan de börjar på ett utbildningsprogram

De arrangemang som institutet ordnar för att hjälpa de studerande att utveckla en karriärväg som matchar deras kompetens

De arrangemang som institutet ordnar på olika områden för att stötta behövande studerande

De arrangemang som institutet ordnar för att utveckla ett yrkes internationella kontext samt relaterade tvärgående färdigheter och kompetenser hos de studerande

Tema Undervisa


Sättet på vilket institutet anordnar input och feedback från yrkesområdet

Undervisningsmetoder som är effektiva, ändamålsenliga och inspirerande

Sättet på vilket institutet anordnar olika stöttande pedagogiska roller

Sättet på vilket institutet anordnar goda lärandevillkor under praktik och/eller APL


Please publish modules in offcanvas position.