Bakgrund och mål

Betydelsen av kvalitet inom yrkesutbildning har blivit uppmärksammad av EU i många deklarationer, så som Bruges-deklarationen från 2010. Det praktiska resultatet har varit utvecklingen av den gemensamma kvalitetsäkringsramen (CQAF) och på senare tid den europeiska standardiseringen av kvalitetssäkring inom yrkesutbildning (EQAVET). Ett tematiskt nätverk (QALLL) skapades, vilket syftar till att förbättra standarden för yrkesutbildning.

Folkuniversitetet, som är ledande partner i projektet, representerade Sverige i QALLL-nätverket. Tillsammans med andra partners initierade och utvecklade de 3 projekt avseende CQAF. Den viktigaste slutsatsen från dessa projekt var densamma: Varför har alla dessa kvalitetssäkringsprojekt svårigheter att integreras och användas av ett bredare utbud av tillhandahållare av yrkesutbildning?

Analysen (under 2014-15) för dessa projekt gav samma svar som man fått genom forskning: Kvalitet innebär olika saker för varje personalkategori på yrkesutbildningsinstituten.

Svaret på denna fråga var huvudtanken bakom QC-VET-projektet.

Syftet med projektet är därför att utveckla riktlinjer för att underlätta och säkerställa lärarnas medverkan. Riktlinjerna kommer att omfatta följande aspekter enligt EQAVET-kvalitetscykeln; hur man kan:

  • skapa medvetenhet om kvalitetssäkringsideologi och fördelar
  • engagera personal i valet av kvalitetssäkringsmodell
  • planera utvärderingsprocessen för QA-resultaten med lärarna
  • granska och planera för förbättring av yrkesutbildningsverksamheten
  • främja en gemensam vision för yrkesutbildning

Please publish modules in offcanvas position.