Personalengagemang

Syfte

Verktyget “Personalengagemang” syftar till att ge återkoppling om det aktuella sättet på vilket ledningen för ett utbildningsinstitut/organisation kan involvera personalen i initiativ för att förbättra kvaliteten på utbildningen.

Struktur

Återkopplingen för det här verktyget ger insikt i huruvida personalen verkligen är involverad i planering, genomförande, utvärdering och granskning i utbildningsinstitutets/organisationens kvalitetsinitiativ.

Hur du fyller i verktyget “Personalengagemang”

Indikera för varje påstående huruvida det här är fallet i ditt institut och i vilken utsträckning genom att kryssa i lämplig svarsruta under varje påstående. Få återkopplingsrapport med ett spindelnätsdiagram som representerar poängen för specifika områden på en fyrgradig utvärderingsskala (4 för Håller helt med, 3 för Håller huvudsakligen med, 2 för Håller med någorlunda, 1 för Håller inte med). Att slutföra verktyget Personalengagemang tar ungefär 10 minuter.⇒ Alla våra kvalitetsinitiativ har rötter i vår vision om utbildning för vårt institut
⇒ I vårt institut förbereder vi och planerar noggrant våra förbättringsaktiviteter samt de berörda resurserna (personal, tid)
⇒ Inom vårt institut visar cheferna föredömligt beteende när det gäller kvalitet, återkoppling och förbättring
⇒ Inom vårt institut visar cheferna sitt engagemang för utvalda förbättringsaktiviteter
⇒ Cheferna involverar på ett lyckat sätt personal på alla nivåer i att förbereda kvalitetsinitiativ inom vårt institut
⇒ I vårt institut finns en miljö som hjälper oss att lära oss även av våra misstag
⇒ Våra initiativ tar hänsyn till de olika behoven hos våra klienter (studerande, arbetsgivare, myndigheter, lärare, stödpersonal etc.)
⇒ Våra kvalitetsinitiativ får stöd av passande kommunikation som behandlar informationsbehoven i alla steg i processen
⇒ Vi har tydliga idéer om konkret påverkan på vårt institut samt för våra intressenter, samt om vad som skulle hända om vi inte skulle vidta åtgärder

⇒ Vår ledning stöttar personalen när de genomför ett kvalitetsinitiativ
⇒ Vi väljer att ta oss an endast de kvalitetsinitiativ som all personal ser som värdefulla
⇒ I våra kvalitetsinitiativ involverar vi ledning och/eller styrelse på högsta möjliga nivå
⇒ Vår ledning uppmärksammar noggrant signaler för stress och oro under genomförandeprocessen
⇒ Under genomförandet planerar vi noggrant att öka personalens involvering och bygga på deras återkoppling och erfarenheter
⇒ Personalen ansvarar endast för de uppgifter inom kvalitetsinitiativ som de kan kontrollera
⇒ Vår ledning erkänner och belönar personalens input och insatser
⇒ Inom ett kvalitetsinitiativ tar man hänsyn till att täcka eventuella utbildningsbehov

⇒ Inom vårt institut har utvärdering blivit en typ av attityd genom vilken vi kan erbjuda den bästa möjliga utbildningen
⇒ I vårt institut anses även utvärdering och reflektion vara mycket viktiga aspekter i undervisningen
⇒ I vårt institut är trygghet, öppenhet och respekt kärnvärderingar som stöttar meningsfull och effektiv utvärdering
⇒ I vårt institut värderas personalen högt
⇒ Våra chefer uppmuntrar alla i personalen att bidra till utvärderingen och vägen framåt
⇒ När vi utvärderar våra kvalitetsinitiativ involverar vi alla berörda intressenter

⇒ Föreslagna förbättringar diskuteras och stöttas av personal och intressenter
⇒ Informationen vi samlar in används verkligen för att förbättra vår utbildning
⇒ Vårt institut har väl planerat för en lämplig mängd resurser och personalmöjligheter som behöver förbättras (som redan har täckts)
⇒ Våra förbättringar tar hänsyn till huruvida vi kan förenkla våra aktuella processer
⇒ Vi anordnar uppföljning och övervakning av våra förbättringar
⇒ Våra förbättringar anses vara ett steg i en pågående processTestframsteg - Du har besvarat0 av 29 frågor
0%

Please publish modules in offcanvas position.