Intellektuella resultat

R1 – Forskningsrapport

En rapport om attityder och erfarenheter från ledarskap och lärare i QA-initiativ på yrkesutbildningsinstitut är projektets första resultat. För detta ändamål kommer ett frågeformulär baserat på EQAVETs kvalitetscykel och typ av bästa praxis att utvecklas, som kommer att distribueras till målgruppen. Därefter följer analysen av data som leder till utvecklingen av en transnationell rapport.

R2 – Rapport från feedbackseminariet för tillhandahållare av yrkesutbildning om forskningsresultaten från R1

En rapport från återkopplingsseminarium för tillhandahållare av yrkesutbildning om forskningsresultaten från R1 blir projektets andra resultat. Syftet med resultatet är specifikt att utforma och tillhandahålla seminarier för yrkesutbildningsinstitut och därigenom ge information och resultat från IR1-rapporten, samt praxis och policy för kvalitetsinitiativ vid yrkesutbildningsinstituten i förhållande till EQAVETs kvalitetscykel.

R3 – Uppdaterade riktlinjer baserade på EQAVETs cykel, indikatorer och deskriptorer

Syftet med resultat nummer tre är att utveckla riktlinjer för yrkesutbildningsledare genom att engagera dem i organisationens kvalitetsinitiativ. Dessa riktlinjer ska underlätta ett deltagande tillvägagångssätt för att engagera och motivera lärare i kvalitetsprocessen för EQAVETs kvalitetscykel. Resultatet av dessa projekt kommer att vara Riktlinjer för EQAVET för tillhandahållare (Guidelines on EQAVET for providers).

R4 – En online interaktiv version av de slutliga riktlinjerna enligt EQAVET

Resultatet kommer att innehålla alla ändringar från det tidigare arbetspaketet "Test av den tidigare utarbetade CQAF-VET-modellen för tillhandahållare" (Test of the prior elaborated CQAF-VET provider model). Parterna ska komma överens om en gemensam kvalitetssäkringsmodell för tillhandahållare av yrkesutbildning på EU-nivå. Baserat på de slutliga riktlinjerna kommer onlineversionen att baseras på axlar, teman, indikatorer och nivåer som utvecklats av EQAVET och kompletteras med bästa praxis och praktiska råd.

Spridningsevenemang

Under projektets duration kommer flera workshoppar att äga rum för att öka projektets synlighet och hållbarhet och sprida dess produkter och resultat till nationella intressenter. Specifikt kommer sex nationella workshoppar/seminarier med tillhandahållare av yrkesutbildning att genomföras i partnerländerna med ett och samma mål: att sprida resultatet från forskningsrapporten från Intellektuellt resultat 1. Dessutom kommer sex nationella workshoppar för spridning av Intellektuellt Resultat 4 att genomföras i projektets slutfas.

Efter de nationella workshopparna kommer en slutlig europeisk konferens att genomföras i Sverige. Syftet med denna konferens är att sprida den utarbetade interaktiva versionen av riktlinjerna till tillhandahållare av yrkesutbildning och nationella myndigheter, samt även till EU-organ.

Please publish modules in offcanvas position.