Quick scan Kwaliteitszorg

Quick scan Kwaliteitszorg

Deze Quick Scan bestaat uit 4 inhoudelijke terreinen (thema’s).

  1. Visie en beleid
  2. Organisatie
  3. Student
  4. Onderwijs

Elk thema is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden (16 in totaal).

Invullen van de Quick Scan

LET OP! Uw antwoorden worden op geen enkele herleidbare wijze opgeslagen.

Voordat u verder kunt gaan dient u uit het onderstaande minstens 5a aandachtsgebieden te selecteren waarvoor u de Quick Scan wilt doen. U kunt ook de default mogelijkheid gebruiken. In dat geval kiest u “Alles” en gaat de scan over alle 16 aandachtsgebieden. Het invullen van de scan duurt dan ongeveer 20 minuten.


Selecteer aandachtsgebieden

Selecteer de aandachtsgebieden waarop u wilt reageren (minst 5 aandachtsgebieden)
Tema Visie en beleid


De wijze waarop leiderschap van de organisatie de omstandigheden creëert voor een kwaliteitscultuur en voort continu verbeteren

Maatregelen die genomen worden om commitment en betrokkenheid te creëren voor het beleid van de organisatie

Maatregelen die het instituut neemt voor het creëren van gelijke kansen en een inclusief klimaat.

Het beleid van het instituut rond het terugdringen en voorkomen van uitval.

Tema Organisatie


DE wijze waarop het instituut feedback geeft over behaalde resultaten in relatie tot hun verantwoordelijkheid, visie en doelstellingen

De wijze waarop de instelling talent, vaardigheden en competenties van talent inzet en verder ontwikkeld.

De wijze waarop het instituut werkgevers weet te betrekken om haar visie en doelstellingen te realiseren en om aantrekkelijk en up-to-date onderwijs te maken.

De wijze waarop examens en certificaten gewaardeerd worden door verschillende belanghebbenden, werkgevers en studenten in het bijzonder.

Tema Student


De wijze waarop het instituut studenten begeleid in het maken van de juiste studiekeuze aan het begin van een opleiding.

De wijze waarop het instituut studenten begeleid in het maken en doorlopen van een carrièrepad dat past bij hun talenten.

Maatregelen die het instituut neemt om studenten met bijzondere behoeften te ondersteunen

Maatregelen die het instituut neemt om de internationale kant vaneen beroep te ontwikkelen en de daaraan gerelateerde competenties en vaardigheden.

Tema Onderwijs


De wijze waarop het instituut betrokkenheid en/of feedback op het curriculum regelt vanuit het beroepsdomein

De wijze waarop het instituut komt tot inspirerend onderwijs en hoe zij daarin blijft verbeteren.

De wijze waarop het instituut verschillende educatieve rollen inzet en inricht.

Wat het instituut regelt om goede leeromstandigheden mogelijk te maken tijdens stage of bij praktijkleren.


Please publish modules in offcanvas position.